Search
Close this search box.


Jawatankuasa Pemantauan Projek ICT Sektor Awam (JPPI)

Pengenalan

Jawatankuasa Pemantauan Projek ICT (JPPI) Sektor Awam ditubuhkan di JDN bagi menambahbaik ekosistem pengurusan pengurusan pemantauan projek ICT Sektor Awam. Penubuhan JPPI ini adalah setara dengan Jawatankuasa Penyelarasan Projek Pembangunan
(JPPP) di Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU).

 Tujuan

JPPI bertanggungjawab untuk mengukuhkan struktur tadbir urus pelaksanaan projek ICT Sektor Awam sedia ada dengan mempertingkatkan aspek pemantauan projek ICT Sektor Awam. Terma rujukan JPPI adalah:

– Memantau dan menilai pelaksanaan projek ICT sektor awam yang bernilai tinggi dan berkepentingan nasional;
– 
Mengenal pasti dan menyelesaikan isu serta masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan projek ICT sektor awam; dan
– 
Memperakukan sebarang perubahan dasar dan strategi pembangunan ICT.

Keahlian JPPI

Pengerusi : Ketua Pengarah Jabatan Digital Negara
Ahli-ahli :
(a)    Wakil Kementerian Kewangan
(b)    Wakil Jabatan Peguam Negara;
(c)    Wakil Jabatan Audit Negara;
(d)    Wakil Unit Penyelarasaan Pelaksanaan;
(e)    Wakil Unit Perancang Ekonomi;
(f)    Wakil Kementerian Pendidikan Malaysia;
(g)    Wakil Kementerian Dalam Negeri;
(h)    Wakil Kementerian Kesihatan Malaysia;
(i)     Ketua Perunding ICT JDN; dan
(j)     Pengarah-pengarah ICT JDN;

Urus Setia : Sektor ICT, JDN

MAKLUMAT LANJUT

Ketua Pengarah,
Jabatan Digital Negara,
Blok B, Bangunan MKN Embassy Techzone,
N0. 3200, Jalan Teknokrat 2,
63000 CYBERJAYA, SELANGOR

(u.p. Pengarah, Bahagian Pembangunan Strategik dan Arkitektur ICT)
No. Telefon: 603 – 8000 8000 No. Faksimili : 03 – 8888 3721
E-mel: urussetiajppi@digital.gov.my

Skip to content