Search
Close this search box.


Bahagian Perundingan Digital

Fungsi Bahagian

    1. Khidmat Perundingan projek-projek ICT Sektor Awam di dalam aspek strategik, pembangunan sistem dan teknikal.
    2. Memberi khidmat nasihat di dalam aspek strategik, pembangunan sistem dan teknikal.  
    3. Memimpin dan membantu dalam pembangunan kepakaran dan sebagai mentor dalam aspek strategik, pembangunan sistem dan teknikal. 
    4. Menjalankan kajian untuk penambahbaikan, penyelidikan, inovasi dan penemuan baharu dalam aspek strategik, pembangunan sistem dan teknikal.
    5. Membangunkan panduan ICT sebagai rujukan agensi sektor awam dalam aspek strategik, pembangunan sistem dan teknikal.

 TREK STRATEGIS ICT

Mengkaji, merancang dan memacu projek-projek ICT sektor awam dalam aspek Strategik merangkumi bidang-bidang berikut: 

1. Pengurusan Projek
2. Perancangan Strategik ICT
3. Pengurusan Maklumat

Memberi khidmat nasihat dalam aspek Strategik merangkumi bidang-bidang berikut:

1. Pengurusan Projek
2. Perancangan Strategik ICT
3. Pengurusan Maklumat

Memimpin dan membantu dalam pembangunan kepakaran dan sebagai mentor dalam aspek Strategik merangkumi bidang-bidang berikut: 

1. Pengurusan Projek
2. Perancangan Strategik ICT
3. Pengurusan Maklumat

Menjalankan kajian untuk penambahbaikan, penyelidikan, inovasi dan penemuan baharu dalam aspek Strategik merangkumi bidang-bidang berikut:

1. Pengurusan Projek
2. Perancangan Strategik ICT
3. Pengurusan Maklumat

Menjalinkan rangkaian strategik dengan organisasi di dalamn dan luar negara.

TREK TEKNIKAL ICT

  
Mengkaji, merancang dan memacu projek-projek ICT sektor awam dalam aspek Teknikal merangkumi bidang-bidang berikut:

1. Pengurusan Pusat Data
2. Pengurusan Rangkaian
3. Pengurusan Keselamatan ICT

Memberi khidmat nasihat dalam aspek Teknikal merangkumi bidang-bidang berikut:

1. Pengurusan Pusat Data
2. Pengurusan Rangkaian
3. Pengurusan Keselamatan ICT

Memimpin dan membantu dalam pembangunan kepakaran dan sebagai mentor dalam aspek Teknikal merangkumi bidang-bidang berikut:

1. Pengurusan Pusat Data
2. Pengurusan Rangkaian
3. Pengurusan Keselamatan ICT

Menjalankan kajian untuk penambahbaikan. penyelidikan, inovasi dan penemuan baharu dalam aspek Teknikal merangkumi bidang-bidang berikut:

1. Pengurusan Pusat Data
2. Pengurusan Rangkaian
3. Pengurusan Keselamatan ICT

Menjalinkan rangkaian strategik dengan organisasi di dalam dan luar negara.

TREK PEMBANGUNAN SISTEM

  
Mengkaji, merancang dan memacu projek-projek ICT sektor awam dalam aspek Pembangunan Sistem merangkumi bidang-bidang berikut:

1. Pembangunan Sistem
2. Pengurusan Pangkalan Data

Memberi khidmat nasihat dalam aspek Pembangunan Sistem merangkumi bidang-bidang berikut:

1. Pembangunan Sistem
2. Pengurusan Pangkalan Data

Memimpin dan membantu dalam pembangunan kepakaran dan sebagai mentor dalam aspek Pembangunan Sistem merangkumi bidang-bidang berikut:

1. Pembangunan Sistem
2. Pengurusan Pangkalan Data

Menjalankan kajian untuk penambahbaikan, penyelidikan, inovasi dan penemuan baharu dalam aspek Pembangunan Sistem merangkumi bidang-bidang berikut:

1. Pembangunan Sistem
2. Pengurusan Pangkalan Data

Menjalinkan rangkaian strategik dengan organisasi di dalam dan luar negara.
Skip to content