Search
Close this search box.


Jawatankuasa Teknikal ICT Sektor Awam(JTISA)

Pengenalan

Jawatankuasa Teknikal ICT Sektor Awam (JTISA) ditubuhkan bagi menimbangkan dan meluluskan permohonan kelulusan teknikal
daripada agensi sektor awam berdasarkan pelan strategik organisasi dan pelan strategik ICT agensi masing-masing bagi perolehan ICT mengikut had nilai yang telah ditetapkan.

JTISA menilai permohonan projek ICT agensi Sektor Awam dari aspek daya maju teknikal (technical viability), pengoptimuman sumber
dan keberkesanan kos bagi menyokong keperluan perkhidmatan teras sesebuah agensi. Ini bertujuan untuk memastikan projek ICT yang dilaksanakan mempunyai nilai tambah serta dapat memberi pulangan nilai untuk wang (value for money), impak dan keberkesanan yang tinggi kepada rakyat sekaligus meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan kerajaan.  

Tujuan

Untuk memastikan bahawa perancangan dan pelaksanaan program ICT agensi-agensi sektor awam dijalankan selaras dengan dasar ICT kerajaan.

1. Tatakelola Permohonan Perolehan Projek ICT

a.     Garis Panduan Pelaksanaan Tatakelola Pengurusan dan Perolehan Projek ICT Bagi RMKe-13

b.     FAQ Tatakelola RMKe-13


2. Permohonan Kelulusan Teknikal ICT

a. Surat Pekeliling Am (SPA) Bilangan 3 Tahun 2015: Garis Panduan Permohonan Kelulusan Teknikal Dan Pemantauan Projek Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) Agensi Sektor Awam

b.  Templat Pembentangan Permohonan Kelulusan Teknikal Projek ICT

c. Semua permohonan perolehan ICT perlu dikemukakan melalui Sistem Aplikasi Profil Projek ICT Sektor Awam (PROFIT) – https://profit.mampu.gov.my/

d.  Takwim JTISA Tahun 2024

 e.   FAQ JTISA
 f.    FAQ JTISA Versi Bahasa Inggeris

3. Permohonan Perkhidmatan Pengkomputeran Awan :

a. Setelah mendapat kelulusan daripada JPICT agensi, semua permohonan berkaitan Perkhidmatan Pengkomputeran Awan perlu dikemukakan untuk kelulusan teknikal JTISA tanpa mengira had nilai. Pihak agensi perlu mengemukakan maklumat permohonan tersebut melalui emel kepada Urus Setia JTISA dan pihak Cloud Management Office (CMO) di alamat emel seperti berikut:

 urussetiajtisa@digital.gov.my

                mygovcloud@digital.gov.my 
               b. Format Templat Permohonan Perkhidmatan Awan boleh dimuat turun di https://mygovcloudcfa.jdn.gov.my/                                                       >> Permohonan >>Template Permohonan
              c. FAQ Cloud

 

4. Permohonan Perkhidmatan Kebenaran Untuk Melaksanakan Perolehan Perkhidmatan Perunding Secara Outsourcing:

             a. Templat Permohonan Kebenaran Untuk Melaksanakan Perolehan Perkhidmatan Perunding Secara Outsourcing

5. Lain-lain Rujukan:

 a.     File Rujukan EA (Archimate 3.0, Reference Cards)

 b.     Jadual Kajian Pasaran (Template Jadual Kajian Pasaran)

 

Skip to content