Search
Close this search box.


Bahagian Pembangunan Perkhidmatan Gunasama Infrastruktur dan Keselamatan ICT

Seksyen Pembangunan Infrastruktur Rangkaian ICT

  1. Merancang, melaksana dan mengurus infrastruktur rangkaian MyGov*Net.WAN;
  2. Merancang, melaksana dan mengurus infrastruktur rangkaian MyGov*Net.Global;
  3. Merancang, melaksana dan mengurus infrastruktur rangkaian MyGov*Net.PCN;
  4. Meningkatkan mutu perkhidmatan MyGov*Net dengan memberi nilai tambah dalam aspek teknologi dan pengoperasian;
  5. Merangka dan mengurus pelaksanaan kajian impak, kajian kepuasan pelanggan, penilaian rangkaian, penyediaan artikel dan laporan berkaitan rangkaian MyGov*Net;
  6. Merancang pelaksanaan konsolidasi, migrasi dan integrasi rangkaian MyGov*Net dan kolaborasi rangkaian di antara Agensi; dan
  7. Memberi khidmat nasihat dalam penyediaan perkhidmatan rangkaian agensi Sektor Awam.

 Seksyen Pembangunan Infrastruktur Pusat Data

  1. Menyediakan fasiliti infrastruktur pusat data yang lengkap merangkumi aspek mekanikal, elektrikal dan sivil sebagai sokongan kepada  perkhidmatan MyGovCloud@PDSA;
  2. Merancang, mengurus dan menyelaras permohonan keperluan perkhidmatan Cloud Computing, co-location dan physical hosting bagi Agensi Sektor Awam;
  3. Merancang, mengurus dan menyelaras permohonan perkhidmatan Pemulihan Bencana (DRC) aplikasi kritikal Agensi Sektor Awam;
  4. Merancang, mengurus, menganalisa dan melaksanakan capacity planning bagi peralatan dan perisian Infrastruktur dan ICT MyGovCloud@PDSA;
  5. Merancang, mengurus, memantau ketersediaan perkhidmatan MyGovCloud@PDSA dan melaksanakan pengoperasian dan penyelenggaraan fasiliti Pusat Data Sektor Awam;
  6. Memberi khidmat sokongan teknikal dan kepakaran dalam infrastruktur M&E, ICT, rangkaian dan keselamatan pusat data serta migrasi aplikasi Agensi Sektor Awam ke MyGovCloud@PDSA;
  7. Merancang, mengurus dan memantau Helpdesk MyGovCloud@PDSA; dan
  8. Merancang, mengurus dan melaksanakan Information Security Management System (ISMS) bagi Perkhidmatan MyGovCloud@PDSA.

  Seksyen Keselamatan ICT

  1. Merancang, mengurus, melaksana dan memantau Perkhidmatan Prasarana Kunci Awam Kerajaan (MyGPKI);
  2. Merancang, mengurus dan memantau pelaksanaan pembekalan Sijil Digital Kerajaan (Sijil Digital Pengguna dan Sijil Digital Pelayan) yang dikeluarkan oleh pihak Certification Authority (CA);
  3. Memberi khidmat nasihat berkaitan penggunaan PKI kepada agensi sektor awam dan menyediakan perkhidmatan meja bantuan serta khidmat sokongan teknikal kepada pengguna Sistem GPKI;
  4. Merancang, mengurus dan melaksanakan Information Security Management System (ISMS) bagi Perkhidmatan MyGPKI;
  5. Merancang, mengurus dan melaksana Perkhidmatan Makmal Digital Forensik (MyDFLab); dan
  6. Merancang dan mengurus pelaksanaan Computer Emergency Response Team (CERT) MAMPU.

 
Seksyen Pembangunan Gerbang Konsolidasi dan Integrasi Perkhidmatan ICT

  1. Merancang, melaksana dan mengurus perkhidmatan Komunikasi Bersepadu Sektor Awam.
  2. Merancang, melaksana dan mengurus perkhidmatan pengoperasian, kawalan dan pemantauan berpusat bagi perkhidmatan Komunikasi Bersepadu Sektor Awam.
  3. Merancang, menilai, memantau, menganalisa dan menyelaras keperluan infrastruktur Komunikasi Bersepadu Sektor Awam.
  4. Merancang dan menguruskan perkhidmatan meja bantuan pengguna perkhidmatan Komunikasi Bersepadu Sektor Awam.
  5. Memantau, menilai, dan menyelenggara aspek keselamatan bagi perkhidmatan Komunikasi Bersepadu Sektor Awam.
  6. Merancang, melaksana dan mengurus peluasan perkhidmatan Komunikasi Bersepadu Sektor Awam di agensi baharu.
  7. Merancang, melaksana dan mengurus pengurusan perubahan Komunikasi Bersepadu Sektor Awam.


Rujukan

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) Bilangan 1 Tahun 2021

 1. Dasar Perkhidmatan Pengkomputeran Awan
 2. Garis Panduan Perkhidmatan Pengkomputeran Awan
 3. Garis Panduan Perkhidmatan MyGovCloud@PDSA


Skip to content