Search
Close this search box.


Unit Integriti


  1. Merancang dan melaksanakan program bagi memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti dalam organisasi dilaksanakan secara berterusan.
  2. Menerima dan menyelaras tindakan ke atas semua aduan/maklumat salah laku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi. 
  3. Mengesan dan mengesahkan aduan salah laku jenayah serta menyelaras tindakan susulan yang sewajarnya diambil.
  4. Melaporkan salah laku jenayah kepada agensi penguatkuasaan yang bertanggungjawab. 
  5. Merancang dan melaksanakan program bagi memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa.
  6. Merancang dan melaksanakan program bagi memastikan tadbir urus yang baik dilaksanakan.
  7. Melaksanakan fungsi urus setia Lembaga Tatatertib.

 
Skip to content